Stichting Veldwerk Nepal

Stichting Veldwerk Nepal Nepal is een prachtig land met een indrukwekkende geschiedenis, fascinerende tradities en mooie mensen. Een groot deel van de bevolking is echter straatarm en niet in staat om in hun dagelijkse basis behoeften te voorzien. Hier is Stichting Veldwerk aan het werk, tussen en met de lokale bevolking.

Stichting Veldwerk is in 1999 opgericht door Rene Veldt. Veldwerk biedt in Nepal, samen met lokale organisaties, directe hulp aan vrouwen en kansarme kinderen, zoals weeskinderen, straatkinderen en gehandicapte kinderen. We doen dit met Nepalezen zelf, gericht op de lange termijn. Het doel is altijd tweeledig: veiligheid en ondersteuning bieden voor een waardig en zelfstandig bestaan en ons doel is dat Nepalezen zelf actief worden in deze projecten en uiteindelijk overnemen.

Veldwerk is actief in:
- opvang van kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen;
- gezondheidszorg en voorlichting op het gebied van geboortebeperking;
- vaktrainingen voor vrouwen, die daardoor een eigen inkomen kunnen verwerven;
- familysupport, waardoor ouders verantwoordelijk worden en blijven voor hun kinderen.

Stichting Veldwerk Nepal

Bij Veldwerk komen alle gelden ten goede aan de doelgroep: vrouwen en kinderen in Nepal. Om ons werk te kunnen blijven doen, stellen we uw donatie erg op prijs.

Social Media