Solidaridad

Solidaridad In 2050 leven er naar schatting 9 miljard mensen op deze aardbol. Samen met bedrijven, lokale NGO's en boeren werkt Solidaridad aan duurzame productieketens. Zodat we nu en in de toekomst voldoende voedsel produceren voor iedereen en de industrie van energie en plastic kunnen blijven voorzien.
Solidaridad gelooft dat alleen een eerlijke en duurzame economie, waarin iedereen zijn eigen brood verdient, een eind kan maken aan armoede. Daarom investeren wij in initiatiefrijke boeren in ontwikkelingslanden en leggen daarbij de nadruk op het verbeteren van het landgebruik, zodat zij meer kunnen produceren met minder schade voor mens en milieu.

Solidaridad

We richten ons daarbij op productieketens die er wereldwijd toe doen en waar veranderingen grote impact hebben: koffie, thee, cacao, fruit, textiel, katoen, soja, palmolie, suikerriet, goud en in de veehouderij. Alleen zo kunnen we de groeiende wereldbevolking blijven voeden en de wereld voorzien van een alternatief voor fossiele brandstoffen als olie en gas.
Daarnaast helpt Solidaridad bedrijven hun verantwoordelijkheid te nemen en een duurzame consumentenvraag stimuleren. Zo draagt iedereen bij aan verandering die er toe doet.

Social Media