Right To Play

Right to PlayRight To Play

Right To Play is een internationale ontwikkelingsorganisatie, opgericht door Olympisch schaatser Johann Olav Koss in 2000. We zetten ons in voor het recht van ieder kind om te sporten en spelen. Voor een heleboel kinderen is dit niet vanzelfsprekend. Right To Play gelooft dat sport en spel onmisbaar zijn in de ontwikkeling van kinderen en dat iedereen moet kunnen meedoen. Iedere dag weer zien we wat sport en spel betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede, conflictsituaties of te maken hebben met ziektes of lichamelijke beperkingen. Sport en spel laten deze kinderen weer kind zijn en maken hen weerbaar. Right To Play zorgt voor een veilige plek waar kinderen spelenderwijs belangrijke waarden en vaardigheden leren en kennis opdoen en biedt hen langs die weg een kans op een betere toekomst. Sport en spel zijn ook effectieve middelen om maatschappelijke doelen te realiseren.

Right to play
Wat we doen

Right To Play leidt lokaal leraren en (jeugd)leiders op tot coach om sport- en spelprogramma's uit te voeren. Deze coaches zijn vrijwilligers. We doen dit in meer dan 20 landen in Afrika, Azie, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika; in grote steden en rurale gebieden, maar ook in vluchtelingenkampen. De lokale context is altijd leidend en we werken samen met lokale organisaties. De sport- en spelprogramma's van Right To Play richten zich op de fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. In de aanpak staat de beleving centraal. Elke activiteit is zo ontwikkeld dat kinderen en jongeren er ook van leren. Het herhaaldelijk, goed begeleid 'ervarend leren' bevordert positieve gedragsverandering.

Social Media