Natuur en Milieufederatie Groningen

Natuur en Milieufederatie Groningen

Natuur en Milieufederatie Groningen
Samen voor een mooi en duurzaam Groningen

Een groene en duurzame provincie, waarin we genieten van een afwisselend landschap en een rijke natuur, nu en in de toekomst. Dat is waar de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) elke dag aan werkt. Als stem van de Groningse natuur- en milieubeweging vertegenwoordigt de NMG vijftig organisaties die zich inzetten voor natuur, landschap, milieu en klimaat en energie in de provincie Groningen.
Natuur en Milieufederatie Groningen
De NMG inspireert Groningers op allerlei manieren het pad van duurzaamheid in te slaan. Bijvoorbeeld door campagnes om de provincie bijvriendelijk te maken of door de organisatie van de Duurzame Dorpen Verkiezing, waarin we inwoners van de Groningse dorpen helpen hun duurzame plannen mogelijk te maken. Ook ondersteunt de NMG lokale energie-initiatieven van dorpsbewoners die bijvoorbeeld samen zonne-energie willen opwekken. En in de stad Groningen verzorgen we de informatievoorziening voor Groningers die een buurtmoestuin willen starten. Inmiddels zijn er al meer dan 50 stadsmoestuinen verrezen! Daarnaast volgt de NMG de ontwikkelingen in Groningen op de voet en trekt aan de bel als natuur, milieu of landschap in het nauw dreigen te komen. Namens haar aangesloten organisaties probeert de NMG het beleid van provincie, gemeenten en bedrijven te beinvloeden om zo te blijven werken aan een mooi en duurzaam Groningen.

Social Media