Nationaal Epilepsiefonds

Het Nationaal Epilepsiefonds Het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zo veel mogelijk te beperken. Het NEF zet zich in voor de epilepsiebestrijding door het subsidieren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting, het verstrekken van hulpverlening en het organiseren van aangepaste vakantiereizen.

Nationaal Epilepsiefonds

Het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) is een van de oudste gezondheidsfondsen in Nederland. Wist u dat het NEF zich al meer dan honderd jaar inzet voor de epilepsiebestrijding in Nederland? Met de bovenstaande doelstellingen zet het Nationaal Epilepsie Fonds zich in voor de bestrijding van epilepsie en een goede behandeling en begeleiding (zorg) van mensen met epilepsie.

Social Media