Nederlandse Hartstichting

Nederlandse Hartstichting

Hartstichting gaat voor LEVEN MET EEN GOED HART!

De Hartstichting zet zich, samen met anderen, in om hart- en vaatziekten terug te dringen en te beheersen. Dit doet zij al 50 jaar. In die halve eeuw is er veel bereikt, maar helaas overlijden nog elke dag ruim 100 mensen aan een hart- of vaatziekte en komen 1.000 mensen in het ziekenhuis terecht. Nederland telt meer dan 1 miljoen hart- en vaatpatienten. Ons doel de komende jaren is dat minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten, minder mensen de ziekte krijgen en patienten minder leed en ongemak ervaren.

Nederlandse Hartstichting
Om dat te bereiken zet de Hartstichting in op:
- onderzoek gericht op doorbraken en impact
- 6-minuten zones om de overlevingskans bij een hartstilstand te vergroten
- meer regie op eigen leven en zorg voor patienten
- het creeren van een hartgezonde samenleving, beginnend bij de jeugd.

In 2013 is in totaal 32,8 miljoen euro geinvesteerd in de doelstellingen, waarvan ruim 17,6 miljoen euro in cardiovasculair wetenschappelijk onderzoek.

Steun ons in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Want het mag niet stoppen.

Social Media