ICS - creating change

ICS - creating change ICS ontwikkelt duurzame, marktgerichte oplossingen in de agrarische sector, drinkwatervoorzieningen, jong ondernemerschap en toegang tot banen. Dat doet ICS onder andere door kennisoverdracht, het leveren van landbouwproducten zoals kunstmest en zaden op krediet en het ontwikkelen van de markt voor boeren. Ter ontwikkeling van duurzame sociale verandering biedt ICS kindgerichte programma's als Child protection (kindbescherming) en Skillful Parenting (positief ouderschap).

ICS - creating change

ICS creeert verandering via sociaal ondernemerschap enerzijds, en programma's gericht op kinderen en gezinnen anderzijds. In rurale gebieden in Azie en Afrika zet ICS grootschalige initiatieven op die leiden tot een permanente verbetering op zowel sociaal als economisch gebied. Daarmee verbetert ICS het welzijn van gemeenschappen en kinderen echt. ICS werkt daarvoor nauw samen met partners, lokaal en internationaal, en met de lokale bevolking.

Social Media