De Herberg

PDC de Herberg


Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de christelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan gemeenteleden die om uiteenlopende redenen afstand moeten nemen van de thuissituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De insteek van het werk is pastoraal. Gasten verblijven 3 tot 6 weken in de Herberg.

De Herberg

Social Media