Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Spotting

 • Artikel 1 Algemeen

 • De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het promotieplatform Spotting (“Spotting”) van de besloten vennootschap The Incentive Marketing Company B.V (“Thimac”). gevestigd te (9471AP) Zuidlaren aan de Groningerstraat 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52954188. Via Spotting kunt u kortingen opsparen en uit laten betalen op uw bankrekening. Door deelname aan Spotting verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de toepassing ervan op de overeenkomst inzake Spotting tussen u en Thimac. Het is raadzaam deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Spotting. Substantiële wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen via Spotting.com of per e-mail aan u kenbaar worden gemaakt.

 • Artikel 2 Spotting

 • Als deelnemer aan Spotting (“Spotter”) kunt u via aangesloten partners kortingen (“Spots”) opsparen en via Spotting uit laten betalen op uw bankrekening (“Spotten”). Kortingen zijn gekoppeld aan een Spotting-code die ingevuld kan worden op www.spotting.com. De Spotting-code is afgedrukt op de kassabon. De partners beslissen zelf wat voor type actie (“Actie”) ze willen voeren en bepalen zelf de looptijd hiervan. De Spotter heeft, afhankelijk van het type actie, tot op zekere hoogte invloed op de hoogte van de verschafte korting. De kortingen kunnen via de Spaarpot worden uitbetaald. Thimac raad u aan om, voordat je begint met Spotten, de Spelregels goed door te lezen.

 • Artikel 3 Deelname

 • Voor deelname aan Spotting dient u zich te registreren. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 • Artikel 4 Activeren Spot

 • Door het activeren van de verkregen Spots, wordt de Spotter eigenaar van het verkregen kortingsbedrag. Dit bedrag wordt toegevoegd aan zijn/haar Spaarpot en kan ten aller tijde worden uitbetaald (rekening houdend met de retourprocedure, als beschreven in Artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden).

 • Artikel 5 Retourprocedure

 • Het retourrecht, verschaft door de deelnemende partner, blijft onverminderd van kracht. Ook na activatie van de Spot. De retourperiode heeft een vertragende werking op de mogelijkheid tot uitbetalen vanuit de Spaarpot. Deze vertraging kan door de Spotter via de Spaarpot worden opgeheven door afstand te doen van het retourrecht op de artikelen binnen de bewuste Spot. Dit maakt het mogelijk om de kortingen uit te laten betalen vóórdat de retourperiode is verstreken. De mogelijkheid om de artikelen te retourneren vervalt dan. Een uitzondering hierop is het activeren van een Kans-spot. Bij een Kans-spot doet de Spotter bij activatie afstand van zijn/haar retourrecht op de artikelen behorende bij de bewuste Spot. Hiervoor wordt akkoord gevraagd vóór activatie van de Spot. Dit wordt gedaan om fraude, waarbij de Spotter de artikelen kan retourneren en weer aanschaffen totdat er 100% korting is verkregen, te voorkomen.

 • Artikel 6 Spotting Saldo

 • Door het activeren van Spots bouwt u, al dan niet na het verzilveren ervan, saldo op. Dit saldo wordt weergegeven in de Spaarpot binnen uw Spotting-account op www.spotting.com.

  Let op! Het saldo in de spaarpot is een vordering van de spotter op de winkel die de korting verschaft. Spotting is hierin slechts een tussenpartij.

 • Artikel 7 Uitbetalen

 • Het saldo in de Spaarpot kan ten allen tijde worden uitbetaald op de bankrekening van de Spotter. Indien van toepassing, zal de mogelijkheid tot uitbetaling van bepaalde Spots vertraagd worden met de geldende retourperiode bij de bewuste partner.

 • Artikel 8 Goede Doelen

 • Van elk uitbetaald bedrag wordt er door Spotting 10% extra overgemaakt naar een goed doel naar keuze. De Spotter kan zelf bepalen of hij/zij dit bedrag aanvult met eigen middelen.

 • Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • Spotting, deelnemende partners en goede doelen erkennen geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van de Spotting-account van de Spotter. Indien de Spotter vermoed, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat er een niet bevoegde derde gebruik is gemaakt van zijn account dan kan de Spotter zijn accountgegevens wijzigen via “MijnProfiel”. Heeft de niet bevoegde derde de accountgegevens gewijzigd en kan de Spotter niet meer inloggen dan kan de account gereset worden via de functie “Inloggegevens kwijt?”. Er wordt dan een email gestuurd naar het, door de Spotter bij registratie opgegeven, email-adres met daarin een link naar een beveiligde pagina waar de Spotter zijn wachtwoord kan wijzigen. Wanneer de niet-bevoegde derde onrechtmatig verkregen saldo heeft laten uitbetalen dan behoud Spotting zich het recht op het eisen van een schadevergoeding ter hoogte van het onrechtmatig verkregen saldo.

Social Media