Privacy statement

 • Artikel 1 Algemeen

 • Dit is de privacy statement van The Incentive Marketing Company BV (Thimac), uitgever van de website www.spotting.com (Spotting). Thimac is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via deze website. Thimac respecteert de privacy van de gebruikers van de website www.spotting.com en handelt in lijn met de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

  Thimac heeft de mogelijkheid om deze privacy statement eenzijdig te wijzigen. Mocht er een wijziging plaatsvinden, dan stelt Thimac de spotter via email van deze wijziging op de hoogte.

 • Artikel 2 Verzameling van gegevens

 • Op het gebied van het verzamelen van gegevens wordt er onderscheid gemaakt in de manier waarop de spotter gegevens verstrekt. Te weten: actief verstrekte gegevens en passief verstrekte gegevens.
  • Lid 1 Passief verstrekte gegevens
  • Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die de spotter via spotting.com aan Thimac verstrekt en verwerkt zonder dat de spotter zich daar bewust van is. Deze gegevens worden veelal verzameld en doorgegeven door de gebruikte internet browser. Voorbeelden :
   • Het type browser dat een spotter gebruikt;
   • Het besturingssysteem van het apparaat waarmee spotting.com bezocht wordt;
   • Het IP-adres van dit apparaat
  • Lid 2 Actief verstrekte gegevens
  • Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die de spotter actief via spotting.com met Thimac deelt. Hieronder vallen:
   • Profielgegevens
   • Gebruikersnaam
   • Emailadres
   • Geslacht
   • Geboortedatum
   • Postcode
   • Woonplaats
   • Rekeningnummer
   • Tenaamstelling
   • De gegevens van een aankoop (‘spot’)
   • Social media
  • Door Spotting te volgen via Facebook, Twitter of LinkedIn geeft de Spotter Thimac toestemming om de gegevens die je beschikbaar stelt via je je social media profiel te gebruiken en te verwerken.
 • Artikel 3 Aanwending gegevens

 • De passief verzamelde gegevens worden gebruikt om de werking, kwaliteit en toegankelijkheid van de spotting-website te evalueren en te verbeteren. De actief verzamelde gegevens worden door Thimac gebundeld en samengevoegd tot bruikbare statistieken. Deze statistieken worden in de vorm van rapportages verstrekt aan retailers en dienstverleners die bij spotting zijn aangesloten. Deze partijen gebruiken deze gegevens om hun dienstverlening te verbeteren en voor het beter leren kennen van hun klant, ten einde deze beter te kunnen bedienen.

  De spotter blijft hierin geheel anoniem. Thimac identificeert de spotter op basis van de gebruikersnaam. De partners krijgen deze niet te zien. In rapportages worden spotters aangeduid als ‘spotter 1, 2, 3,’. Namen van deelnemers worden in geen geval prijsgegeven.
  • Lid 1 Gegevensverstrekking aan derden
  • Thimac verstrekt geen gegevens aan derden, met uitzondering van de in Lid 1 van dit artikel beschreven gevallen. De via het spotting-systeem verzamelde gegevens blijven ten allen tijde eigendom van Thimac. Op grond van de wet kan Thimac wel verplicht worden om op verzoek van overheidsinstanties (bijvoorbeeld Justitie) gegevens te verstrekken die kunnen helpen bij het opsporen van personen die strafbare feiten hebben gepleegd. 
 • Artikel 4 Berichtgeving

 • Het emailadres van de spotter kan gebruikt worden voor berichtgeving van zowel spotting, de partners als ook de goede doelen. De partners en goede doelen doen hun berichtgeving via het spottingsysteem. Op deze manier wordt gewaarborgd dat emailadressen niet gebruikt worden voor activiteiten, waarvoor geen toestemming is verleend. Emailadressen zijn dus niet zichtbaar voor de partners en goede doelen.

  Voorkeuren voor wat betreft berichtgeving kunnen worden aangegeven via MijnProfiel.
  • Lid 1 Type berichten
  • Het adressenbestand van spotting zal door partners worden gebruikt om de spotter te informeren over hun kerntaak of om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. De berichtgeving van goede doelen heeft een louter informatief karakter en omvat updates over hun kerntaken en hoe de geschonken fondsen zijn aangewend. 
  • Lid 2 Controle bij het versturen van berichten
  • Voordat berichten kunnen worden verstuurd door een partner of goed doel worden deze eerst op een aantal voorwaarden getoetst door Thimac. Voor het versturen van persoonlijke boodschappen hanteert Thimac een aantal huisregels waaraan moet worden voldaan om de kwaliteit van de berichten te kunnen waarborgen. Er mogen geen berichten worden verstuurd aan spotters die expliciet hebben aangegeven geen berichten te willen ontvangen van de bewuste partij. Daarnaast is de maximale frequentie vastgesteld op één keer per maand, per partij, per doelgroep. Als aan deze voorwaarden is voldaan en het bericht is niet in strijd met de privacywetgeving zal Thimac de gegevens van de spotters uit de doelgroep die de partner wenst te benaderen, koppelen aan het bericht en zal deze worden verstuurd.
  • Lid 3 Afzender van berichten
  • Thimac stelt partners alleen in staat om het adressenbestand van spotting te gebruiken bij het doen van aanbiedingen. Goede doelen mogen het adressenbestand gebruiken voor berichtgeving over hoe de geschonken fondsen zijn aangewend.

   Om hier zeker van te zijn worden berichten altijd in naam van spotting verstuurd en zijn emailberichten altijd voorzien van het beeldmerk van spotting. Op deze manier is de spotter er zeker van dat er discreet met zijn gegevens wordt omgegaan.
 • Artikel 5 Google Analytics en Cookie-beleid

  • ‚ÄčLid 1 Google Analytics
  • Spotting.com maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een product van Google inc. Deze webanalyse-service helpt Thimac bij het analyseren van het gebruik van de spotting-website door spotters. Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie (waaronder het IP-adres) wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. Aan de hand hiervan wordt een rapportage gemaakt, die Thimac inzicht verschaft over waar er verbeterpunten liggen qua werking, kwaliteit en toegankelijkheid van de website. Google mag deze informatie aan derden verschaffen wanneer Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of wanneer deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 
  • Lid 2 Sessie-cookies
  • Ook maakt spotting.com gebruik van zogenaamde sessie-cookies. Deze cookies registreren het navigatiegedrag, de instellingen en de ingevulde gegevens van de spotter. Deze cookies worden lokaal opgeslagen op de PC. Ook kan de website, met behulp van deze permanente cookie, de spotter bij een volgend bezoek herkennen.
  • Lid 3 Cookie-instellingen wijzigen
  • Cookie-instellingen kunnen worden gewijzigd via de instellingen van de webbrowser. Ook kunnen cookies volledig worden geblokkeerd. Het kan hierbij wel voorkomen dat de correcte werking van de website wordt verstoord.
 • Artikel 6 Beveiliging en het bewaren van gegevens

 • De gegevens die worden verzameld via spotting.com zijn beveiligd volgens de laatste technieken. Thimac bewaart de gegevens ook na het verwijderen van een spotting-account. De gegevens worden dan wel, zoals de wet voorschrijft, volledig geanonimiseerd en zullen niet meer te herleiden zijn naar de voormalige spotter. Om deze reden is het dus ook niet mogelijk om een account te herstellen als deze eenmaal verwijderd is.

 • Artikel 7 Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

 • Via MijnProfiel kan de spotter een deel van de actief verstrekte gegevens inzien en corrigeren. Voor de overige actief verstrekte gegevens kan een verzoek tot wijzigen worden ingediend via info@spotting.com. De spotter dient hierbij exact te specificeren om welke gegevens het gaat.

 • Artikel 8 Links naar websites van derden

 • Thimac kan de spotter via haar eigen website www.spotting.com doorlinken naar websites van derden. Thimac is geenszins verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of de privacy statement van deze derden.

Social Media